วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ชี้แจงข้อเท็จจริง “ ปตท.ปล้นชาติ ” ข้อมูลด้านพลังงาน

   ชี้แจงข้อเท็จจริง “ ปตท.ปล้นชาติ ” จริงหรือไม่? อีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ประชาชนคนไทยทุกคนนั้น ที่จริงแล้วล้วนเป็นเจ้าของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศ โดยมีรรัฐบาลเป็นผู้บริหารจัดการผ่านระบบสัมปทานที่เป็นไปตามหลักสากล ภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม
   แน่นอนว่าคนไทยทุกคนก็ย่อมมีสิทธิรับรู้ เข้าถึงข้อมูลด้านพลังงานอย่าง “ครบถ้วน” และ “ถูกต้อง” ซึ่งปัจจุบันภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปรับรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายพลังงานของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับข้อเท็จจริง “ ปตท.ปล้นชาติ ” นั้นเป็นเพียงแค่จากเกิดจากความเข้าใจผิดในเรื่องของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จากคนเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
   อย่างไรก็ตาม คนไทยควรจะรู้และเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ของผู้ใช้พลังงาน ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงและได้ใช้พลังงานหลากหลายรูปแบบในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม เสมอภาค รวมไปถึงการเลือกใช้พลังงานชนิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีพตามสมควร พร้อมกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง ยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานชนิดต่างๆ อย่างมีเข้าใจ อย่าปล่อยให้พลังงานของเราหมดไปเพียงเพราะการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ใช้อย่างเข้าใจผิดว่าเรามีพลังงานเหลือเฟือ ราคาถูก เนื่องจากพลังงานไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นของพวกเราคนไทยทุกคนทั้งในวันนี้และวันหน้านั่นเอง สามารถติดตามอ่านบทความต่อได้ที่ http://www.รู้จริงพลังงานไทย.com/หยุด-ปตทปล้นประเทศไทย-หย/